Over ons

Doelen van de stichting CALorie business

Wij hebben als stichting een aantal doelen bepaald voor het jaar 2023:

  • Een betrouwbare partner van de gemeenten bijven en partnerschappen uitbouwen
  • Naamsbekendheid van de stichting vergroten
  • Ondernemers binnen het verzorgingsgebied informeren over nieuwe wetgeving en verplichtingen 
  • Het huidige dienstenpakket uitbreiden en meer oog hebben voor de biodiversiteit
  • Energiearmoede bestrijden in het verzorgingsgebied

De doelen hebben we concreet gemaakt door er doelstellingen van te maken en deze per afdeling te verdelen

 

Het bestuur van de stichting CALorie business

Naam: C. Borst
Functie: Voorzitter

Naam: M. van den Berg
Functie: Penningmeester

Naam: M. Sloog
Functie: Secretaris

Duurzaamheidsspecialisten

Naam: L. Schoonhoven
Functie: Klantcontact

Naam: A. Fruitema
Functie: Bouwkundig adviseur

Naam: W. Schermer
Functie: Energietransitie specialist

Een persoonlijk woord

Het bestuur vindt het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom staan hieronder een aantal downloads die meer inzicht geven in onze stichting, werkwijze en financiering. Vooropgesteld staat dat we het werk dat we doen, op vrijwillige basis is. De activiteiten zijn dan ook ondergebracht in een stichting, uiteraard zonder winstoogmerk. Het beloningsbeleid is beperkt tot een vergoeding van onkosten of minimale vacatiegelden

Beleidsplan

Klik hier

Statuten

Klik hier

Financiële verantwoording